kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Články

Branný viacboj kynológov – BVK- včera a dnes, alebo staro- nová kynologická činnosť

Spolunažívanie človeka so psom má svoju osobitú históriu a pokračuje až dodnes. Postupne sa využitie psa transformovalo a v súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť v rôznych oblastiach modernej doby. Jednou z takýchto oblastí je aj športová kynológia (kynológia- veda o psoch, z lat. canis-pes, logos-veda), ktorej sa branný viacboj kynológov (ďalej len BVK), ako kynologický šport priamo týka. Povedzme si teda o historickom pozadí a význame  tohto obľúbeného kynologického športu. Začiatky sa tradujú do obdobia 60.-70. rokov  20. storočia kedy, vedúcou organizáciou ktorá, zastrešovala branné športy a technickú  činnosť bol Zväzarm– teda Zväz pre spoluprácu s armádou. Pod jeho gesciou  bolo zriadených množstvo záujmových klubov a organizácii  ako napríklad klub strelcov,  auto-moto klub, klub modelárov, parašutistické kluby a medzi nimi aj kluby športovej kynológie, ktorej súčasťou bol aj kynologický šport BVK. Podstatou a zaujímavosťou BVK bol aj fakt, že jednotlivé disciplíny absolvovali psovod so psom spoločne. Tento šport si postupne získaval čoraz väčšiu základňu nadšencov,  i vďaka tomu, že si v ňom mohli zapretekať rôzne vekové kategórie so psami akéhokoľvek plemena v duchu fair-play a športového vyžitia.

             

             beh cez lavičku                                     beh  

 

 

Ako každý šport, aj BVK mal svoje pravidlá a delil sa na disciplíny, ktoré museli súťažiaci absolvovať, pričom sa hodnotil čas, teda rýchlosť prevedenia a zároveň sa preveril stupeň  vycvičenosti a fyzickej zdatnosti nielen psovoda, ale aj psa. Poďme si teda pre lepšiu predstavu opísať aspoň  niektoré disciplíny.

BVK sa delil na jednotlivé kategórie, v rámci súťažiacich: chlapci a dievčatá do 18  rokov fyzického veku , muži a ženy. Podľa jednotlivých kategórii boli upravené aj disciplíny tak, aby boli nastavené adekvátne k veku a pohlaviu. Vráťme sa ale, späť k jednotlivým disciplínam. Súťažilo sa v  behu, kde psovod bežal so psom, v kategórii dievčatá a chlapci sa bežalo 1km a v kategórii ženy a muži 2km. Ďalšou disciplínou ktorú, museli vykonávať psovod a pes spoločne bolo plazenie na vzdialenosť 10 metrov , preskok cez prekážku, prechod cez 1 meter vysokú kladinu a iné. Z časti samostatnou disciplínou preteku pre psovoda bola streľba (zo vzduchovky) pri ktorej, však pes musel pokojne ležať v dlhodobom odložení vo vyznačenom priestore. Samostatnou disciplínou pre psovoda bol hod granátom a pre psa tzv. obranné práce, resp. zadržanie figuranta (obranné práce znamenajú v ponímaní športovej kynológii zadržanie figuranta, teda pes zahryzol do ochranného rukávu  figuranta a tak eliminoval jeho ďalší pohyb.).

        

                 streľba zo vzduchovky                           skok cez prekážku

 

Súťažilo sa v systéme okresné kolo, krajské kolo , slovenské kolo až po samotné majstrovstvá Československa. Branný viacboj kynológov sa stával čoraz obľúbenejším športom a zároveň pôsobil edukačne, nakoľko viedol ľudí nielen ku športu a kynológii ako takej, ale i  láske k zvieratám. Po politických zmenách koncom 80. a začiatkom  90. rokov 20. storočia došlo k rozpadu vtedajšieho Zväzarmu a na čas sa upustilo aj od branného viacboja kynológov.

 Na šťastie sa podarilo, vďaka organizácii ktorá, združuje záujemcov o kynológiu - ZŠK (Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky, organizačne začlenená do Združenia športových a technických služieb SR, ktorá okrem iného riadi ,organizuje a napomáha rozvoju športovej kynológie – poznámka autora) a niekoľkým nadšencom opäť obnoviť tradíciu tohto staronového športu. Čo sa týka jednotlivých disciplín a kategórií  prešli jemnou úpravou a novodobý BVK má už svoje propozície, ktorých základ tvorí: beh so psom na vzdialenosť 1000 až 2000 metrov( čo závisí od kategórie), streľba zo vzduchovky, hod granátom na určenú vzdialenosť, prekonanie prekážky nízkej, tunelu, kladiny a zadržanie hladké na vzdialenosť aká je uvedená v skúške SVV 1 alebo vykonanie aportu s predmetom psovoda. Samotný pretek je rozdelený do 4 kategórií- žiaci/žiačky do 15 rokov, mládežníci/mládežníčky do 18 rokov, ženy a muži.

 Prvé akcie na Slovensku venované tomuto športu boli uskutočnené v Handlovej, Prašiciach, Nitre, Tomášove a zároveň sa po všetkých regiónoch Slovenska rozbiehajú ďalšie takéto podujatia, pričom dvaja najlepší z každého regiónu a kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Dnešné poslanie branného viacboja kynológov sa vo svojej podstate nelíši od toho predošlého - je to hlavne myšlienka, aby sa do tohto ,,staronového" kynologického športu mohli zapojiť kynológovia s rôznymi plemenami psov a mohli si tak zdravo zašportovať so svojimi štvornohými priateľmi. Myšlienka vychovať a viesť mladých ľudí k láske a citu pre zvieratá a samozrejme v neposlednom rade poukázať na to, že kynologický šport je širokospektrálny, rôznorodý a uplatnenie si v ňom môže nájsť naozaj každý....

 

                                                                                                           Ing. Martin Majer

           

 

 

 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk