kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Články

Dysplázia bedrového kĺbu

Pod pojmom dysplázia bedrového kĺbu rozumieme ochorenie bedrového kĺbu, ktoré spočíva v nesprávnom anatomickom postavení a uzavretí bedrového kĺbu. Je to ochorenie dedičné, preto sa môže prenášať z rodičov na šťeňatá. Nie je to však ochorenie vrodené - to znamená, že šťeňatá sa rodia so zdravými kĺbmi, ale vplyvom vonkajších podmienok sa u psa s génmi na dyspláziu môže toto ochorenie vyvolať po narodení.. Postihnutý pes má bolesti a nie je schopný väčších výkonov.  Pri ťažších formách kríva až nakoniec nie je schopný pohybu vôbec. Ochorenie nemá viazanosť na pohlavie a vyskytuje sa predovšetkým u velkých psov. Na vzniku ochorenia sa môže podieľať okrem dedičnosti aj vplyv vonkajších faktorov- nadmern...

Čítaj viac >>

Branný viacboj kynológov – BVK- včera a dnes, alebo staro- nová kynologická činnosť

Spolunažívanie človeka so psom má svoju osobitú históriu a pokračuje až dodnes. Postupne sa využitie psa transformovalo a v súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť v rôznych oblastiach modernej doby. Jednou z takýchto oblastí je aj športová kynológia (kynológia- veda o psoch, z lat. canis-pes, logos-veda), ktorej sa branný viacboj kynológov (ďalej len BVK), ako kynologický šport priamo týka. Povedzme si teda o historickom pozadí a význame  tohto obľúbeného kynologického športu. Začiatky sa tradujú do obdobia 60.-70. rokov  20. storočia kedy, vedúcou organizáciou ktorá, zastrešovala branné športy a technickú  činnosť bol Zväzarm– teda Zväz pre spoluprácu s armádou. ...

Čítaj viac >>

„Psíčkarský“ problém?

Vážení občania v nasledujúcom článku by sme vám chceli priblížiť problematiku, likvidácie psích exkrementov (výkalov), ktorá je v poslednom období často prejednávaná, ale napriek tomu nie vždy doriešená. Táto problematika sa netýka len tzv. „psíčkarov“ a ich psov, ale aj celej spoločnosti, ktorej by sme chceli dať prívlastky moderná a vyspelá.               Poďme si teda túto tému a jej závažnosť prebrať od základu. Psie exkrementy sú zaradené medzi nebezpečný odpad, čo znamená že i nakladanie s nimi má svoje špecifiká a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Čo znamená pojem nebezpečný odpad? Je to taký odpad, kto...

Čítaj viac >>

TULÁČKA NA CASTINGU PSOV

Autor: Helen   Iste ste už mali možnosť postrehnúť na sociálnej sieti, že na našich stránkach zdieľame práve prebie-hajúce castingy pre modelky a psov. V spolupráci s našimi partnermi vo vybratých mestách pripravujeme DOG FASHION SHOW SK, galaprogram s prehliadkou psej módy, z ktorých výťažok bude venovaný psím útulkom na nákup krmiva a zdravotníckeho materiálu. Amálku sme stretli náhodou pri návšteve pani profesorky Moniky Čiernikovej. Nedalo nám nepovšimnúť si poslušnosť a prítulnosť tejto milej fenky. Dokonca zvládla aj náročné pokušenie, keď nás Monika ponúkla s domácimi koláčikmi. Amálka ostala kľudná, síce pohľadom prešla po stole, ale pochopila, že na ňu čakajú iné psie dobrôtky. Keď nám ...

Čítaj viac >>

Problematika útokov psov na ľudí

Tlačová konferencia SKJ   Problematika útokov psov na ľudí     Stanovisko Slovenskej kynologickej jednoty               Pes je už tisícročia spoločníkom človeka. Podľa najnovších výskumov ho sprevádza už od počiatkov jeho existencie. Vždy bol jeho verným spoločníkom a človek využíval jeho inteligenciu a schopnosti. Tak, ako sa vyvíjala a rozčleňovala ľudská spoločnosť, menil sa aj pes a rozširovala sa škála jeho použitia. Vzhľadom na jeho tvárnosť ho človek prispôsobil k využívaniu skoro vo všetkých oblastiach života.             Človek skrotením zvierat a&n...

Čítaj viac >>

Čipovanie je povinné

Do 30. septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, všetky psy, držané na území Slovenskej republiky povinne označené transpondérom- mikročipom . Za nedodržanie tejto povinnosti môže byť majiteľovi psa uložená pokuta až 370,- Eur! Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom- mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dod...

Čítaj viac >>

História chovu nemeckého ovčiaka

Ako začať a vlastne čím? Asi múdrym citátom: „Kto nepozná históriu ten nebude poznať ani budúcnosť“. Začnem teda tým, čo je dostupné a relevantné. Prvé zmienky o chove Nemeckého ovčiaka na území Slovenska môžeme datovať na rok 1928, keď sa na výstave psov všetkých plemien v Bratislave - Petržalke prezentovala chovateľská stanica Nemeckých ovčiakov „von KARPATEN BURG“ majiteľky grófky Pálfyovej zo Smoleníc pri Trnave. V mne dostupných historických písomných materiáloch som sa viac o chove nemeckých ovčiakov v tejto chovateľskej stanici nedopátral. Preto sa presuniem o niekoľko rokov pozdnejšie a moje historické bádanie o chove nemeckého ovčiaka na Slovensku do doby, z ktorej existujú listinné dôkazy. Teda chovatelia ne...

Čítaj viac >>

Histúria výstavníctva a výstav psov na Slovensku

Je to už niekoľko desiatok rokov od doby, keď na Slovensku bola zorganizovaná prvá výstava psov všetkých plemien. História výstavníctva je úzko spätá so vznikom organizovaného poľovníctva. Musíme však mať určite na pamäti, že koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa nikto o založenie jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku nepokúsil.K výraznej zmene došlo až v roku 1920, keď určitá skupina poľovníkov na čele s generálom zdravotníctva Dr. Jánom Červíčkom založila organizáciu s názvom „Lovecký ochranný spolok na Slovensku“ (LOS). Tento spolok mal vo svojich stanovách okrem iných povinností vyplývajúcich z poľovníctva aj organizovanie výstav. V roku 1923 vznikla „Československá myslivecká jednota“ (...

Čítaj viac >>
 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk