kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Články

Histúria výstavníctva a výstav psov na Slovensku

Je to už niekoľko desiatok rokov od doby, keď na Slovensku bola zorganizovaná prvá výstava psov všetkých plemien. História výstavníctva je úzko spätá so vznikom organizovaného poľovníctva. Musíme však mať určite na pamäti, že koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa nikto o založenie jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku nepokúsil.K výraznej zmene došlo až v roku 1920, keď určitá skupina poľovníkov na čele s generálom zdravotníctva Dr. Jánom Červíčkom založila organizáciu s názvom „Lovecký ochranný spolok na Slovensku“ (LOS). Tento spolok mal vo svojich stanovách okrem iných povinností vyplývajúcich z poľovníctva aj organizovanie výstav. V roku 1923 vznikla „Československá myslivecká jednota“ (ČSMJ) s pôsobnosťou na celom územie ČSR.V roku 1934 sa po dlhej ceste a kompetenčných nezrovnalostiach organizácie LOS a ČSMJ zjednocujú a vznikla poľovnícka organizácia s názvom „Zemský svaz loveckých a kynologických spolkov na Slovensku.“Podľa mne dostupných materiálov sa prvá výstava psov uskutočnila dňa 1. 7. 1923 v priestoroch štátneho žrebčína v Nitre.

Protokol Denných rozkazov Zemského žandárskeho veliteľstva v Bratislave pod číslom denného rozkazu 58. z 24. 5. 1923 uvádza : 
„Južnoslovenský lovecko-kynologický spolok v Nových Zámkoch požiadal miestne Zemské žandárske veliteľstvo o upozornenie majiteľov policajných a aj iných čistokrvných psov , na výstavu všetkých plemien, ktorú tento klub usporadúva dňa 01. 06. 1923 v Nitre v budove štátneho žrebčín-a. Výstava je prvý krok k povýšeniu kynológie chovateľstva čistokrvných psov na južnom Slovensku. Má ukázať čistokrvné druhy psov, priniesť o nich poučenie a vzbudiť záujem o ich chov. 
Porada výstavy:

 • dňa 30.júna 1923

o O 20:00 hod. sa uskutoční schôdza usporiadateľov , rozhodcov a účastníkov v hoteli ,,Jeleň“ v Nitre.

 • dňa 1.júla 1923

o O 08:00 hod. zahájenie výstavy,

o o 09:00 hod. začiatok posudzovania,

o o 17:00 hod. rozdelenie čestných cien,

o o 18:00 hod. ukončenie výstavy.

Kto by sa z príslušníkov miestneho veliteľstva o túto výstavu zaujímal, napíšte žiadosť o prospekty a formuláre prihlášok - ,,Kynologická sekcia“-: predseda inšpektor. Josef Kadlec:-v Nových Zámkoch.“

Podľa vyššie uvádzaného Protokolu rozkazov, denný rozkaz číslo 83. z 10. augusta 1923 uvádza pod číslom písomnosti 6106. nasledovný oznam: 
„Slovenský klub pro kynológiu a myslivost v Bratislave pořáda dne 26. 08. 1923 v rámci letošního dunajského veltrhu v Bratislave výstavu plemen všech psú, spojenou s předváděním psú policejních.“

Dňa 18. augusta 1924 v zmysle Výnosu ministerstva vnútra číslo 53.886-1924-13 zo dňa 9. 8. 1924 vydalo Zemské žandárske veliteľstvo Bratislava rozkaz číslo 73. ktorým vysiela svojich psovodov, ktorý majú záujem o kynológiu a predovšetkým o chov čistokrvných psov aby sa zúčastnili s možnosťou vydať cestovný príkaz, ktorý však nemôže byť zúčtovaný na: 
„I. Zemskej výstave psov v Bratislave , ktorú organizuje v dňoch 30. a 31. augusta 1924 „ Slovenský klub pre kynológiu a myslivost“.

Výstavy sa v celoštátnom meradle uskutočňovali v Bratislave v mesiaci august každoročne až do roku 1939, keď vplyvom II. svetovej vojny činnosť kynologické a poľovnícke organizácie nevyvíjali takmer žiadnu činnosť. Až v roku 1947 bol vydaný zákon číslo 225/1947 Zbierky „o poľovníctve“ na základe ktorého začala nová etapa poľovníctva, ako aj výstavníctva v ČSR.

Väčší rozmach kynologického výstavníctva však začína vznikom „Svazu poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku“, keď sú v jednotlivých regiónoch organizované oblastné výstavy psov všetkých plemien, ale aj výstavy úzko špecializované na jednotlivé plemená.

O niekoľko rokov neskôr je obnovené výstavníctvo psov v Nitre , kde sú zo začiatku organizované Národné výstavy psov všetkých plemien a v ďalšom období medzinárodné, ktorých tradícia trvá až do dnešnej doby a v roku 2013 bude pri príležitosti Medzinárodnej výstavy v Nitre oslava tridsať - ročnica medzinárodných výstav v meste Nitra.


Sučka Boxera Ethel vom Pfarrhaus, zapísaná pod č. 118, otec : Hansl von Biederstein, matka : Ossi vom Dom. Sučka bola zakladateľka v chovateľskej stanici „ z Ruže“ majiteľ Pavel Plachý, Praha XVIII Břevnov, Šultýsova 644/33

autor: Mgr. Juraj Štaudinger

 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk