kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Články

„Psíčkarský“ problém?

Vážení občania v nasledujúcom článku by sme vám chceli priblížiť problematiku, likvidácie psích exkrementov (výkalov), ktorá je v poslednom období často prejednávaná, ale napriek tomu nie vždy doriešená. Táto problematika sa netýka len tzv. „psíčkarov“ a ich psov, ale aj celej spoločnosti, ktorej by sme chceli dať prívlastky moderná a vyspelá.  

            Poďme si teda túto tému a jej závažnosť prebrať od základu. Psie exkrementy sú zaradené medzi nebezpečný odpad, čo znamená že i nakladanie s nimi má svoje špecifiká a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

Čo znamená pojem nebezpečný odpad? Je to taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné.

Čím sú psie exkrementy nebezpečné? V psích exkrementoch sa môžu nachádzať pôvodcovia nebezpečných ochorení, ktoré okrem iného patria do skupiny tzv. zoonóz, čo sú choroby prenosné zo zvieraťa na človeka. Takýchto chorôb je mnoho, ale v kontexte s problematikou psích exkrementov si povieme len o niektorých.

Toxokaróza je parazitárne ochorenie, ktoré spôsobujú dva druhy nematód a to Toxocara canis (psy) a Toxocara cati (mačky). Sú to červy, ktoré majú vretenovitý tvar tela s dĺžkou od 6 do 18 cm. V poslednej dobe je táto choroba dosť rozšírená práve v súvislosti so zvýšeným počtom psov v domácnosti. Pre svoj biologický cyklus potrebujú medzihostiteľov medzi ktorých, patrí aj človek. Pes je tzv. definitívnym hostiteľom, ktorý sa nakazí konzumáciou napríklad nakazených hlodavcov. Parazit potom kladie v tenkom čreve psa vajíčka, ktoré sa fekáliami dostanú do vonkajšieho prostredia kde, sa stávajú infekčnými za 2 až 4 týždne. Človek sa nakazí práve požitím infekčných vajíčok, ktoré sa v truse nachádzajú. Larva sa ďalej pohybuje po tele človeka a spôsobujú narušenie tkanív tela pôsobením tzv. proteolytyckých enzýmov. U človeka nazývame túto infekciu larválna toxokaróza. Larvy sa opúzdrujú v tele človeka a vytvárajú granulómy, pričom zostáva riziko jej ďalšej migrácie až do oka, kedy môže spôsobiť až slepotu. Najviac náchylné sú práve deti, ktoré sa hrajú v tráve alebo na pieskovisku a prídu do kontaktu s trusom nakazených zvierat.

Trichurióza túto chorobu spôsobuje nematóda Trichuris vulpis, sú to červy dlhé 3,5 až 7,5 cm, lokalizované v slepom a hrubom čreve. K nakazeniu dochádza požitím vysokoodolných vajíčok ktoré, sú vylučované trusom. Po vstupe do tela psa sa zavŕtavajú do čreva a spôsobujú krvácanie, žltačku a stratu hmotnosti. U ľudí môže byť príčinou zoonotickej trichuriózy, ktorá sa prejavuje ľahkými dispeptickými ťažkosťami a v ojedinelých prípadoch ako chronický zápal čreva.

Gardióza je to ochorenie tráviaceho traktu ktoré spôsobuje bičíkovec Gardia intestinális. Svojou časťou sa prichytáva na stenu tenkého čreva, čo spôsobuje zmenšenie črevných klkov a tým následnú poruchu rezorbcie vitamínov rozpustných v tukoch ale aj vitamínu B 12. Pôvodca sa šíri tzv. cystami ktoré, sa po vylúčení stávajú zdrojom nákazy pre nových hostiteľov, ku ktorým patrí aj človek. U človeka môže prebiehať ochorenie bez príznakov ale i vo vážnejšej akútnej alebo chronickej forme. Akútne štádium giardiózy sa prejavuje náhlymi hnačkami, nechutenstvom, nevoľnosťou, bolesťami brucha a zvýšenou plynatosťou. U chronických infekcií môžu opakované symptómy viesť až k malabsorbčnému syndrómu, nedostatku vitamínov, váhovej strate a mentálnej retardácii.

Čo hovorí zákon? Každý, kto vlastní psa, má určité práva a povinnosti ktoré, definuje okrem iného aj zákon č. 282/2002 ,ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V jeho znení sa uvádza – „ ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“. Obec má povinnosť umiestniť v obci, kontajnery na zhromaždenie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.  Takže toľko zo znenia zákona, ktorý hovorí jasne a keďže, neznalosť zákona neospravedlňuje, môže sa občan, ktorý literu zákona nepozná a nedodrží jeho znenie, jednoducho dostať do problému s mestskou resp. obecnou políciou, ktorá má v kompetencii riešenie takýchto priestupkov. Ale nehovorme hneď o represívnom riešení. Tento článok nemá za cieľ oháňať sa len zákonom, i keď každý prispôsobivý občan sa má zákonmi riadiť. Myslím si že, po objasnení biologického a zdravotného rizika, týchto „psích darčekov“ si každý človek zváži, či po svojom psovi výkal odprace alebo nie. Pre príklad si predstavte, že niečí pes znečistí verejné priestranstvo alebo pieskovisko kde, sa hrajú deti. V dnešnej spoločnosti takýto príklad nemôže byť prípustný. Ďalším dôvodom je aj modernizácia našej obce, ktorá prešla za posledné obdobie veľkými zmenami a patrí k najnavštevovanejším obciam v okolí a tento trend bude narastať. Preto si myslím, že takto vyspelá obec si nezaslúži aby ju špatili takéto „psie darčeky“.

Kde teda umiestniť takéto psie exkrementy? Na ich zber slúžia špeciálne vrecúška, do ktorých sa exkrement vloží a odhodí do špeciálnych zberných nádob, na to uspôsobených. V súčasnom období sa v mnohých obciach prerokúva, zakúpenie a umiestnenie takýchto zberných košov, ktoré by sa upevnili v rizikových miestach. 

 

Autor MM

 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk