kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Články

Dysplázia bedrového kĺbu

Pod pojmom dysplázia bedrového kĺbu rozumieme ochorenie bedrového kĺbu, ktoré spočíva v nesprávnom anatomickom postavení a uzavretí bedrového kĺbu. Je to ochorenie dedičné, preto sa môže prenášať z rodičov na šťeňatá. Nie je to však ochorenie vrodené - to znamená, že šťeňatá sa rodia so zdravými kĺbmi, ale vplyvom vonkajších podmienok sa u psa s génmi na dyspláziu môže toto ochorenie vyvolať po narodení.. Postihnutý pes má bolesti a nie je schopný väčších výkonov.  Pri ťažších formách kríva až nakoniec nie je schopný pohybu vôbec. Ochorenie nemá viazanosť na pohlavie a vyskytuje sa predovšetkým u velkých psov. Na vzniku ochorenia sa môže podieľať okrem dedičnosti aj vplyv vonkajších faktorov- nadmerné zaťažovanie , nevhodná výživa.... Kritické obdobie je okolo 4 -8 mesiaca veku šteňaťa, kedy prebieha najintenzívnejší rast.

Anatomicky je bedrový kĺb tvorený jamkou bedrovej kosti a hlavicou stehennej kosti, pevne do seba zapadajúce, pričom obidva kĺbové povrchy sú pokryté chrupavkou, ktorá spolu so synoviálnou tekutinou ( väzká tekutina , zvlhčujúca a chrániaca kĺbové chrupky ) napomáhajú bezbolestnému a klzkému pohybu kĺbu. Dôležitá je tu teda laxita , čo je voľnosť kĺbu ( hlavica nezapadá dobre do jamky ), ktorá spôsobuje, že kĺbová jamka a hlavica sa trením postupne degenerujú a vzniká osteoartróza. Postihnuté sú zväčša oba kĺby, ale nie je raritou ani postihnutie len jednostranné.

Klinické príznaky závisia od stupňa postihnutia. Pozorujeme neochotu k pohybu, problematické je naskakovanie do auta, chôdza po schodoch, ťažké vstávanie , voľný pohyb panvových končatín, vyhýbanie sa prekážkam. Výrazné sú zmeny hlavne po záťaži psa. Bolesť u mladých  zvierat je spôsobená práve voľnosťou kĺbu, kým pri starších psoch je skôr dôsledkom osteoartrózy.

Na základe klinických príznakov sa diagnóza potvrdí RTG vyšetřením

Terapia - nie je celkom možná, zväčša sa sústreďuje len na tlmenie príznakov (podávajú sa tzv. nesteroidné protizápalové lieky + vhodné je podávanie tzv. chondroprotektív), v každom prípade terapia konzervatívnou i chirurgickou metódou je veľmi nákladná a obtiažna. V prípade zistenia ochorenia rannou diagnostikou je do 7 mesiaca života možná chirurgická liečba  formou napr. tripelvickej osteotomie (rozrezanie panvy na 3 část, ktoré sa následne spájajú), denervácie (trvalé vyradenie nervov z funkcie), kĺbového púzdra, či symfisiodézie. V dospelosti prichádza do úvahy z chirurgických metód výmena bedrového kĺbu za totálnu endoprotézu, prípadne u hmotnostne ľahších jedincov  resekcia hlavice stehennej kosti.

 

 

Klasifikácia DBK:

A - správny bedrový kĺb

 

B - hraničný nález

prechodný stupeň medzi ideálnym kĺbom a dysplastickým. Je to nález, ktorý 

 

signalizuje možné rozvitie dysplázie. Pri takomto náleze by bolo vhodné po 6 

 

mesiacoch RTG bedrových kĺbov zopakovať a v prípade progresie nálezu

 

hodnotiť kĺb ako dysplastický.

C - ľahký stupeň dysplázie

kĺbová jamka je plytká a kĺb je zvyčajne na 3/4 vysunutý z kĺbovej jamky.

D - stredný stupeň dysplázie

kĺb je vysunutý na 3/4 z kĺbovej jamky a prítomné sú aj artritické zmeny.

E - ťažký stupeň dysplázie

kĺbová hlavica nezapadá do kĺbovej jamky, ktorá je úplne plytká, vidieť ťažké 

 

artrotické zmeny.


Normálne bedrové  kĺby na rontgenovom snímku
Guľatá hlavica je presne zasadená v hlbokej, dobře vyvinutém kĺbovej jamke.


Ťažká displázia  na rontgenovom snímku. Tvar klovej  hlavice nie je guľatý  a
plochá kĺbová  jamka ho zle zakrýva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka na rozoznanie označenia DBK u nás a v zahraničí

FCI klasifikácia z roku 1996

Slovensko

Švajčiarsko

Švédsko

Nemecko

Holandsko

USA

A1

bez známok dysplázie

A - 0

výborne utváraný bedrový kĺb

Frei

Utmark

UA

Frei

HD - (1)

negatief geheel gaaf

E

Excellent

A2

bez známok dysplázie

HD - (2)

negatief geheel gaaf

G

good

B1

prechodný typ

B - 1

hraničný stupeň dysplázie

Verdacht

HD - (Tc)

Transitional case

F

Fair

B2

hraničný typ

1

1

B

Borderline

C1

ľahký stupeň

C - 2

ľahký stupeň dysplázie

Leicht

HD +/- (3)

Licht positief

M

Mild

C2

ľahký stupeň

D1

stredný stupeň

D - 3

stredný stupeň dysplázie

2

2

Mitller

HD + (3,5)

Positief

MOD

Moderate

D2

stredný stupeň

HD + (4)

Positief

E1

ťažký stupeň

E - 4

ťažký stupeň dysplázie

3

3

Schwer

S

Severe

E2

ťažký stupeň

4

4

HD + (5)

Posietief optima forma

 

 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk