kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

História KK Lučenec

50. výročie aktívnej činnosti  Kynologického klubu Lučenec

 

Vznik a založenie Kynologického klubu Lučenec

 

Kynologický klub Lučenec bol založený v roku 1965 ako základná organizácia „Slovenského zväzu drobnochovateľov“. Jeho zakladateľmi boli pán Vít Slezák, chovateľ boxerov, chovateľská stanica- „od Claudia“, ďalej František  Novotka, chovateľ bernardínov, chovateľská stanica „z Bogorodicka“.

 

 

                    Vrh bernardínov v chov. stanici Františka  Novotku

Ján  Gonda, chovateľ nemeckých ovčiakov, chovateľská stanica „z Aničkinho dvora“.

 

 

             Ján Gonda a jeho chovná sučka nemeckého ovčiaka na stope.

 

V tomto roku klub dostal od Štátneho majetku Lovinobaňa do bezplatného užívania  priestor na zriadenie cvičiska, ktorý je využívaný dodnes .

 

 

František Novotka so psom Fausto výcvik poslušnosti a obrany v roku 1976

 

 

                               Členovia Kynologického klubu Lučenec rok 1976

 

 

 

Jeden zo zakladajúcich členov Kynologického klubu Lučenec Ján Gonda v roly figuranta

 

Činnosť klubu počas Zväzarmu

 

V roku 1972 boli základné kynologické organizácie organizačne začlenené pod „Zväzarm“ (Zväz pre spoluprácu s armádou). V tom čase do klubu vstúpili významný členovia ako napríklad pán Dušan Zelenka, chovateľ dobermanov, pán Peter Salaj chovateľ nemeckých ovčiakov alebo pán Miroslav Lipták. Čo sa týka chovateľských výsledkov, najlepším chovateľom v československom meradle  bol práve pán Vít Slezák s chovom boxerov, ktorý dosahoval výborné výsledky a pozitívne tak ovplyvnil celý chov nemeckých boxerov v Československu.

Výcviková činnosť bola zameraná predovšetkým na výcvik podľa  národného skúšobného poriadku (NSP). Jednotliví členovia sa zúčastňovali rôznych  okresných, krajských, národných alebo celoštátnych súťaží či pretekov. Medzi najaktívnejších určite patrili: Peter Salaj, Ondrej Borda, Miroslav Lipták, Jozef Ufrla, Peter Kočalka, Juraj Štaudinger, Jaroslav Sitarčík, Vlastimil Duzbaba, Imrich Varga, Jozef Herbaček. Takáto situácia s výraznejšími či menej výraznejšími posunmi pretrvávala až do roku 1989.

 

 

   

Členovia Kynologického klubu sa každoročne zúčastňovali slávnostných pochodov

1. mája

 

Výcvik v roku 1979 v roly figuranta Dušan Zelenka, psovod Ján Gonda a jeho malý bradáč Aranko

 

 

Štefan Berky v roku 1983 na ukážkach pre deti so psom Šarik

 

Členovia kynologického klubu Lučenec organizovali rôzne výcvikové ako aj chovateľské akcie v krajskom ale aj národnom meradle. Od roku 1978 organizovali každoročne Krajskú výstavu psov služobných a pracovných plemien a od roku 1986 to bola Národná výstava všetkých plemien.

 

 

Národná výstava psov v roku 1986 v meste Lučenec

 

Krajská výstava psov služobných plemien- futbalový štadión Lučenec 1979

V roku 1987 a 1988 zorganizoval kynologický klub  krajské vylučovacie preteky a v roku 1988 Majstrovstvá Slovenska vo výkone psov.

 

Majstrovstvá stredoslovenského kraja vo výkone psov Boľkovce 1987

 

Takmer od založenia klubu až do súčasnosti je každoročne organizovaný pretek „O putovný pohár mesta Lučenec“.

 

 

                      Pretek„ O putovný pohár mesta Lučenec“ v roku 1980

 

 

Pretek„ O putovný pohár mesta Lučenec“ v roku 1980, cenu preberá Jozef Ufrla, od pánov Víta Slezáka a Ľudovíta Ocsovayoho

 

Od roku 1990 po zániku Zväzarmu  prechádza klub ako organizačná zložka pod  „Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky “. V tomto období  bola celá štruktúra výcviku reorganizovaná a výcvik sa začal orientovať na športovú kynológiu podľa „Medzinárodného skúšobného poriadku“ (IPO).  Okrem členov ktorý sa venovali práve športovej kynológii sa začala v klube formovať skupina ľudí, ktorí sa začali intenzívnejšie zaoberať  výcvikom  záchranárskych psov a tak v rámci klubu vznikla – Kynologická záchranná brigáda Lučenec (KZB LC).

Jej členovia sa zúčastňovali okrem tréningových akcií aj na reálnych  akciách pri živelných pohromách či rôznych pátraniach po nezvestných osobách na celom Slovensku, kde sa intenzívne  spolupodieľali na záchrane ľudských životov.

Medzi najvýznamnejšie záchranárske akcie určite patrí nasadenie našich záchranárov v roku 1999 po zemetrasení v TURECKU  v meste Dutsche, kde boli vyslaní pán Juraj Štaudinger z nemeckým ovčiakom Gojom (Grey) a pán Jaroslav Sitarčík s veľkým bradáčom Brainom.

Kynologická záchranná brigáda zorganizovala od jej vzniku v roku 1992 na území okresu Lučenec niekoľko medzinárodných záchranárskych súťaží a medzinárodných sústredení záchranárskych psov. Jej členovia sa zúčastnili na súťažiach  a sústredeniach  na Slovensku ale aj v Maďarsku, Českej republike, Slovinsku  a Rakúsku.

 

 

   Zakladajúci členovia KZB Lučenec na Národnom sústredení – Vigľaš 1992

 

V súčasnosti Kynologická záchranárska brigáda Lučenec pôsobí ako nezisková dobrovoľná organizáciou, ktorej členovia sú ochotný bezodplatne kedykoľvek pomôcť pri záchrane ľudských životov keď budú o to  požiadaný.

 

Chovateľská činnosť v Kynologickom klube Lučenec

 

Kynologický klub ako taký chovateľskú činnosť  neriadi a má len poradnú úlohu prostredníctvom chovateľského referenta a chov je individuálnou záležitosťou toho ktorého člena. Každý chovateľ je členom  chovateľského klubu daného plemena. V rámci chovateľskej činnosti členovia klubu organizujú skoro pravidelne v dvoj - ročných intervaloch bonitácie nemeckých ovčiakov, alebo oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov, či už v exteriéry alebo sa môžu ako prvý na Slovensku pochváliť zorganizovaním Halovej výstavy nemeckých ovčiakov. Členovia kynologického klubu sa spolupodieľajú na organizovaní Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien ktorá sa každoročne koná v meste Lučenec.

 

 

                   Nemecký boxer Orest od Claudia pána Víta Slezáka

 

Súčasnosť

 

V súčasnosti sa Kynologický klub  Lučenec  venuje chovu, výcviku psov ako aj hľadaniu talentovaných mládežníkov a takto chce klub  prispievať predovšetkým k šíreniu dobrého mena organizovanej kynológie  doma ako aj v zahraničí.

Svoju výcvikovú činnosť smeruje k športovej kynológii resp. príprave na skúšky a preteky prebiehajúce  podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku. Každoročne naši členovia reprezentujú klub na kynologických akciách po Slovensku.

Ako bolo uvedené vyššie  svoju činnosť obrodila aj Kynologická záchranná brigáda, Lučenec ktorá z malou obmenou členov realizuje tréningy a prípravu nielen psov ale i psovodov.  

 Ďalšou novinkou v rámci klubu je „kurz základnej poslušnosti psov“, do ktorého sa môže prihlásiť každý kto má záujem vycvičiť si svojho psíka k základnej ovládateľnosti a súžitia človeka a psa, bez ohľadu na plemeno. V rámci hodín kurzu sú členom okrem základných informácií a praktických ukážok výcviku, vysvetlené aj základy fyziológie, etológie ale i základy výživy a zdravovedy psa.

 

Členská základňa

 

V roku 2015 mal Kynologický klub Lučenec 52 členov medzi ktorými sú  majitelia mnohých plemien psov, ako sú napríklad nemecký ovčiak, veľký bradáč, malý bradáč, briard, belgický ovčiak, labrador, doberman, bernský salašnícky pes,  rottweiler,  zlatý retríver ale aj krížence.

            Každoročne sa naši členovia so svojimi psami okrem skúšok z výkonu, výstav psov, pretekov a ďalších kynologických akcií, zúčastňujú rôznych dobročinných ukážok výcviku psov , či už to boli ukážky pre základné školy, ukážky na Deň detí v spolupráci s Mestským úradom Lučenec, ukážky pre deti z Domova sociálnej starostlivosti Slatinka a podobne.

 

 Členka kynologického klubu Lučenec pri výcviku v roku 2010

           

V našom kynologickom klube majú svoju domovskú organizáciu aj dvaja rozhodcovia pre posudzovanie výkonu psov Zväzu športovej kynológie SR (ZŠK SR), jeden medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov Slovenskej kynologickej jednoty ( SKJ), jeden bonitačný komisár pre plemeno nemecký ovčiak SUCHNO, dvaja adepti na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov SKJ, ôsmi akreditovaní výcvikári  ZŠK SR, a traja vyškolení figuranti ZŠK SR rôznych výkonnostných tried.  

 

 

Obranársky pretek v Lučenci roku 2012, fiugurant Juraj Patay z družobného

kynologického klubu PO-VA Šamorín

 

Klubový pretek rok 2012 „o Putovný pohár mesta Lučenec“

 

 


 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk