kynologicky klubkynologicky klub lucenec logoslovensky erb
kynologicky klub Lucenec
 • Kynologický klub Lučenec

  Kynologický klub Lučenec

 • Kynologická záchranná brigáda

  Kynologická záchranná brigáda

 • Agility

  Agility

 • Výcvik všetkých plemien psov

  Výcvik všetkých plemien psov

 • Poľovnícka kynológia

  Poľovnícka kynológia

Oznamy:

 

Športová kynológia

Športová kynológia  ako už z názvu vyplýva, je kynologická disciplína športového charakteru, pri ktorom, sú účastníkmi psovod spolu so psom. Jednotlivé disciplíny športovej kynológie upravujú skúšobné poriadky ( napr..: medzinárodný skúšobný poriadok IPO, národný skúšobný poriadok NSP - pre psy pracovných plemien) v ktorej sú presne definované disciplíny, ich hodnotenie ako aj podmienky pre získanie skúšky. Celkovo pozostáva športová kynológia z troch hlavných disciplín a to:

- pachové práce

- poslušnosť

- obrana

1. Pachové práce - Oddiel "A"-  Stopa je hlavnou disciplínou, ktorú zaraďujeme do pachových prác. Cieľom tejto disciplíny je nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú. Na začiatku (u psa začiatočníka) sa vypracováva tzv. "vlastná stopa", čiže stopa psovoda. Neskôr, u psov zdatnejších, sa vypracováva tzv. "cudzia stopa", čiže stopa neznámeho človeka. S rastúcou obtiažnosťou sa stopa predlžuje, pridávajú sa lomy, sťažuje sa terén a predlžuje sa čas medzi položením a vypracovaním stopy. Ostatné disciplíny pachových prác zahŕňajú rozlišovanie a označovanie predmetov a vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.

2. Poslušnosť - Oddiel "B"- Je druhou disciplínou v športovej kynológii pri skúškach pracovných plemien. Pri poslušnosti sa ,ako to už vyplýva z názvu,  hodnotí stupeň ovládateľnosti psa, čomu sú adekvátne nastavené a hodnotené disciplíny. Samozrejme stupeň obtiažnosti a typ jednotlivých disciplín sa zvyšujú so stupňom skúšok (napr.: podľa národného skúšobného poriadku, je prvou najzákladnejšou skúškou tzv. základné minimu ZM. následne ťažší stupeň je skúška všestranného výcviku SVV 1, po nej SVV 2 a SVV3). Pes musí napríklad v rámci disciplín absolvovať chôdzu pri nohe, aport, polohy - sadni. ľahni, vstaň, preskok cez kladinu a iné.

3. Obrana - Oddiel "C" -  Účelom cvikov obrany je, aby vedel pes účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne. To všetko samozrejme predpísaným spôsobom, s najmenším možným dopadom na zdravie útočníka. Útočníka (resp. ukrytého páchateľa) v športovej kynológii simuluje figurant, ktorý je vybavený špeciálnym odevom a ochranným rukávom.

Pokiaľ psovod so psom absolvoval úspešne výcvik, môže sa podľa svojich dosiahnutých výcvikových výsledkov prihlásiť na skúšky z výkonu, kde vykonáva disciplíny podľa skúšky na ktorú sa prihlásil. Na skúške je výkon psovoda a psa hodnotený rozhodcom, ktorý sleduje a hodnotí správnosť prevedenia jednotlivých cvikov. Pre ilustráciu sme uviedli spomenuté skúšobné poriadky pre pracovné plemená, ale samozrejme existujú aj ďalšie skúšobné poriadky, napr. pre záchranárskych psov, skúšobný poriadok Agility a iné. 

Je dôležité spomenúť, že športová kynológia  je všestranná a uplatnenie si v nej môže nájsť každý kto má záujem si svojho psa vycvičiť. Teda okrem kynológov, ktorí  chcú pretekať vrcholovo,  si taktiež môžu zapretekať aj ľudia ktorí majú záujem mať vycvičeného psa len v základnej poslušnosti (Skúška ovládateľnosti psa). Pokiaľ máte záujem pozrieť sa na podobný druh skúšok alebo pretekov, teda ako prebiehajú, ako jednotlivé disciplíny vyzerajú, príďte sa pozrieť ku nám (sekcia pripravované akcie) alebo si nájdite skúšky, ktoré chcete vidieť v zozname pripravovaných akcií na stránke Zväzu športovej kynológie! 
klub slovenskych chovatelov kopovov slovensky polovnicky zvaz medzinarodvny klub slovenskeho hrubosrsteho stavaca
pet park
Utulok Lucenec
Zbrojnica
mesto Lucenec
happy dog
mkk brezno
happy dog
z polytanu.sk

Všetky práva vyhradené pre Kynologický klub Lučenec; © 2012; autor: www.webtrix.sk